Klubo nariai kartu su dėstytoju A. Švarpliu diskutavo apie Lietuvos visuomenės identitetą


Rugsėjo 24 d. VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete vyko APK narių susitikimas su dėstytoju dr. Andriumi Švarpliu ir neformali diskusija tema „Lietuvos visuomenės identitetas šiandien ir praeityje: struktūra, politiniai aktoriai ir pokyčiai“.

Įžanginėje kalboje A. Švarplys pažymėjo, kad Lietuvos istoriją ir patį tautinį identitetą stipriai paveikė LDK formavimosi istorija nuo Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Mindaugo, o skubotai suformavo tarpukaris, kuris ir „pastatė“ silpnus pamatus Lietuvos tautiškumui. Kalbant apie šiandieninės Lietuvos visuomenės identitetą, dėstytojas pabrėžė, kad Lietuvos visuomenės identitetas dar „ne europinis“, o patys žmonės vis dar veikiami “posovietinio palikimo”.

Vienas iš aktyviausių diskusijos dalyvių, APK kontrolės komisijos narys Elenas Molotokas taip pat pabrėžė, kad Lietuvos tautiniame identitete yra ne tik spragų. Mūsų tautinis identitetas buvo skubotai suformuotas remiantis laisvės idėja, kuri Lietuvai yra tarsi „dvipusis kardas“: jis iš vienos pusės teigiamai formavo Nepriklausomybės judėjimą ir laisvos Lietuvos mintį sovietinės okupacijos metu, tačiau tai nesugebėjo pakeisti liūdno fakto, jog lietuviai – emigruojanti tauta.

Antroje diskusijos dalyje buvo diskutuojama apie Lietuvos visuomenės struktūrą bei politines, ekonomines ir teisines sistemas. Po ilgų diskusijų buvo prieita prie išvados, jog Lietuvos politinė ir teisinė sistemos, nors ir veikia demokratišku pagrindu, turi kelias posovietines spragas viešosios politikos įgyvendinime. Diskusijai pasukus ekonominės sistemos link dalyviai pasidalino į dvi grupės grupes – „už“ ir „prieš“ progresinius mokesčius.

Diskusijos pabaigoje buvo išsakyta nuomonė, kad Lietuvos ekonominę sistemą lyginti su Skandinavų ar Vakarų Europos šalimis yra nelogiška, todėl ekonominę politiką reikia atskirai derinti su kiekvienos šalies politine bei ekonomine patirtimi.

Dėkojame dėstytojui A. Švarpliui už turiningai praleistą popietę ir kokybišką diskusiją šia aktualia tema!

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *