Įvyko diskusija apie Lietuvos vaidmenį Europos Sąjungoje


Rugsėjo 18 dieną, 16:30 val. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Mažojoje salėje (S. Daukanto g. 28), įvyko vieša diskusija „Europa šiandien ir rytoj: Lietuvos vaidmuo“.

Diskusijoje dalyvavo Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius ir Lietuvos krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis. Kiti oficialiai diskusijoje turėję dalyvauti prelegentai: Kauno vicemerė Rasa Šnapštienė ir Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkas Gediminas Kirkilas atvykti negalėjo. Viešą diskusiją moderavo ir klausimus uždavinėjo Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Mindaugas Jurkynas.

Debatų metu Lietuvos krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis kalbėjo apie Europos Sąjungos (ES) kompetencijas, teikiamą tiesioginę naudą ir paramą energetikos, švietimo (studijų mainai su programa „Erasmus+), ES žemės ūkio paramos priemonių, užsienio prekybos, ekologijos srityse. Taip pat išsakė savo nuomonę dėl teikiamos Lietuvos pridėtinės vertės ES. Pasak Lietuvos krašto apsaugos ministro Raimundo Karoblio, Lietuva yra viena iš ES šalių „judintojų“ energetikos, saugumo, vidaus rinkos ir užsienio prekybos srityse tarp kitų ES valstybių narių.

Lietuvos krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis nagrinėjo ES ištikusias krizes ir jų sukeltas priežastis, sukrėtimus. Nepaisant to, akcentavo Lietuvos ekonominį augimą  šaliai priklausant ES.  Minėjo, kad Lietuva per keturioliką narystės metų ES nuo 48 % ES BVP vidurkio pakilo iki 78 %. Taip pat kalbėdamas apie Lietuvos narystę ES, neslėpė nuomonės, kad: „Lietuvos narystė ES yra didžiausias šalies laimėjimas jos istorijoje“.

Visos diskusijos metu ir tiek po jos renginyje dalyvavusieji prelegentai aktyviai atsakinėjo į auditorijos dalyvių rūpimus klausimus, dalijosi įžvalgomis, lūkesčiais ir galimais sprendimo būdais dėl ES ateities. Debatų metu buvo aptartos vienos pagrindinių iniciatyvos „Mano Europa“ temų, kurios, pasak rengiamo projekto – dialogo, taps kaip indėlis Europos Vadovų tarybai.

Renginio akimirkas galite rasti mūsų „Facebook“ paskyros nuotraukų albume.

 

Apie iniciatyvą „Mano Europa“ 2018−2019 m.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (LR URM) rengia bei aktyviai kviečia prisijungti visuomenines organizacijas ir institucijas prie iniciatyvos „Mano Europa“, kurios tikslas − supažindinti visuomenę su aktualiais ES klausimais, didinti Lietuvos visuomenės informuotumą apie Lietuvos interesų atstovavimą ES, aptarti Lietuvos narystės ES naudą, taip pat išgirsti visuomenės narių – ES piliečių – lūkesčius, siejamus su Lietuvos naryste ES ir ES ateitimi.

„Mano Europa“ – tai renginių ciklas, vykdomas Lietuvos regionuose, kuriuo įgyvendinama konsultacijų-dialogų su ES piliečiais iniciatyva, kurią, artėjant 2019 m. rinkimams į Europos Parlamentą ir svarbiausias ES institucijas, vykdo visos ES valstybės.

URM ir jos partnerių Lietuvoje vykdomos iniciatyvos „Mano Europa“ viešų renginių rezultatai bus surinkti ir apibendrinami, pateikiant Lietuvos duomenis kartu su kitomis ES valstybėmis Europos Vadovų Tarybos diskusijoje apie ES ateities viziją. Tikimasi, kad gauti duomenys galės padėti ES lyderiams ateities prioritetus nukreipti teisinga linkme. Europos vadovai dėl ES prioritetų ir darbotvarkės iki 2024 m. spręs 2019 m. gegužės 9 d. vyksiančiame viršūnių susitikime Sibiu mieste Rumunijoje.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *