APK Pirmininkas dalyvavo KJOSAS Visuotiniame susirinkime


Šįvakar, lapkričio 15 dieną, mūsų organizacijos Pirmininkas Klaidas Gevorkian atstovavo mūsų klubo Valdybos bei narių bendrą poziciją Kauno visuomeninėms organizacijoms aktualiais klausimais, dalyvaudamas Kauno jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ (KJOSAS) rengiamame Visuotiniame narių susirinkime.

Visuotinio susirinkimo metu buvęs KJOSAS Pirmininkas Simas Sirtautas ir visos kadencijos metu jam talkinusi Valdyba pristatė organizacijos nuveiktus darbus valdančiųjų kadencijos metu, aptarė organizacijos finansinę situaciją bei įvardino pagrindinius iššūkius ir problemas, su kuriomis KJOSAS teko susidurti per pastaruosius kelerius metus. Kauno jaunimo organizacijų atstovai aptarė bei įvertino buvusios Valdybos bei Pirmininko darbo rezultatus, o taip pat įvardino artimiausius iššūkius bei barjerus, kuriuos organizacijai yra pirminė būtinybė „perkopti“ per artimiausius keletą metų.

KJOSAS Visuotinio susirinkimu taip pat išsirinko naująją organizacijos Pirmininkę bei vis dar nepilną Valdybos sudėtį. Jau gruodžio 6 dieną turėtų paaiškėti naujoji pilnai sukonstruota KJOSAS valdančiųjų komanda.

Sveikiname naująją KJOSAS Pirmininkę Ugnę Pakalnytę bei dalį naujai išrinktos Valdybos komandos narius – Gediminą Kaminską, Gabrielę Martikonytę ir Gustę Ivaškevičiūtę. Linkime naujajai komandai didžiausios sėkmės įveikiant organizacijai iškylančius iššūkius artimiausios kadencijos metu.

Taipogi sveikiname LKJBS „Žingsnis“ Kauno skyrių pagaliau tapus tikraisiais organizacijos nariais!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *