Kaune studentai ir prelegentai diskutavo apie socialinę atskirtį visuomenėje


Gruodžio 4-os dienos popietę Akademinio politologų klubo nariai organizavo provokatyvaus pobūdžio akademinę diskusiją „NE.Įgalus. Universalus požiūris vs. atskirtis“.

Diskusijos metu jos moderatorius bei mūsų klubo narys Audrius Kalvėnas išsamiai pristatė medicininę bei socialinę asmens negalios sampratas, kurios leido suvokti vertybinį požiūrių atotrūkį tarp jau minėtųjų bei renginio metu pristatytųjų dvejopų sampratų. Šių dvejų sampratų palyginimu buvo siekiama parodyti medicininės sampratos požiūrio trūkumus prieš socialinės sampratos požiūrį asmens negalios klausimu. Medicininė samprata diagnozuoja neįgalų asmenį kaip žmogų su trūkumais, o jo negalią iškelia kaip centrinę jo egzistencijos problemą. Tuo tarpu socialinė samprata iškelia žmogų kaip vertę, o labiausiai akcentuoja kokį nors veiksmų planą, kuris leistų apeiti negalios sukeliamus nepatogumus bei trūkumus tam asmeniui, siekiant tapti lygiaverčiu visuomenės individu.

Diskusijos moderatorius taipogi pateikė realius negalios kliūčių įveikimo išpildymo trūkumų pavyzdžius tiek universiteto, tiek ir Kauno miesto ribose. Tai leido suvokti, jog dažnai negalių įveikimo priemonių įvedimo išpildymo procesas būna neapgalvotas, neišbaigtas ir atliktas atmestinai.

Diskusijoje taip pat dalyvavo prof. Jonas Ruškus, Vytauto Didžiojo universiteto studentų reikalų departamento vadovas Mantas Simanavičius, o taip pat ir vyresnioji departamento administratorė Aušra Martinkėnienė.

Renginio akimirkas galite rasti mūsų nuotraukų albume.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *