APK nariai dalyvavo Andrejaus Sacharovo demokratijos plėtros tyrimų centro organizuotoje diskusijoje


Sausio 30 dieną Akademinio politologų klubo nariai Dominykas Juškys, Karolina Benetytė ir Povilas Mikalauskas dalyvavo Andrejaus Sacharovo demokratijos plėtros tyrimų centro organizuotoje diskusijoje, skirtoje prisiminti Helsinkio sutartį bei aptarti šių dienų iššūkius, kylančius žmogaus teisėms.

Ši diskusija buvo pirmoji programos „Reviving the Helsinki Spirit“ dalis. Programa yra tarptautinė akademikų iniciatyva, siekianti priminti Helsinkio sutarties bei žmogaus teisių užtikrinimo svarbą šiandienos Europos žemyne ir pasaulyje. Programos tikslas yra iki 2025 metų, aktyvių diskusijų visoje Europoje metu, aptarti ir išsiaiškinti naujai iškilusias žmogaus teisių bei visuomenės problemas, aktualias šių dienų pasauliui. Kauno pilietinė studentų jaunuomenė buvo pirmoji programos stotelė. Dalyviai aktyviai diskutavo apie informacijos prieinamumo svarbos, jos manipuliacijos pavojaus, klimato kaitos bei visuomenės galimybių lygybės problemas bei švietimo, kaip galimo sprendimo, reikšmę.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *